Strømsømesse

Strømsø kirke, 30.03.2014, kl. 18.00

image

Velkommen til en annerledes og uformell kveldsgudstjeneste med færre liturgiske ledd, flere gospel-/lovsanger, bønnevandring og nattverd. Gudstjenesten er for hele familien og starter med kirkekaffe og vafler kl.17.30.


Sist oppdatert: 27.03.2014
Skrevet av: Britta Hässlich