Ny salmebok tas i bruk 1. søndag i advent

Salmeboken er svært viktig i kirkens gudstjeneste og i norsk litteraturhistorie. Når en ny salmebok tas i bruk, er dette derfor både en kirkehistorisk og kulturhistorisk begivenhet. Det er ikke mange bøker som vil få en slik utbredelse i vårt land.

image

Det har vært en lang prosess, før den nye salmeboka ble utgitt på Eide Forlag. Her i Åssiden menighet er den allerede innkjøpt og tatt i bruk fra 1. søndag i advent i år, etter vedtak i menighetsmøtet den 20. oktober.

Den nye salmeboka avløser Norsk Salmebok fra 1985 og et mindre salmeboktillegg som ble tatt i bruk i 1997. Det er 899 salmenummer. Av disse er 240 nye salmer. I tillegg kommer et antall Bibelske salmer, liturgiske ledd, en samling bønner og en liten katekisme.

Kjente og kjære salmer er videreført, noen ganger til og med tilbakeført til en mer opprinnelig språkdrakt (som forsvant i 1985). Tilfanget av nye salmer er variert og svarer godt til de behov vi har etterlyst lokalt: Flere salmer som egner seg for barn og flere salmer fra den verdensvide kirke.

En stor takk til alle foreninger og lag som har bidratt til finansieringen av Åssiden menighets nye sett av salmebøker. Drammen Kirkelige Fellesråd, Åssiden Mannsforeing, Åssiden Kirkeforum, Drammen Y’s-mens club. Disse har til sammen bidratt med kr 60000 som dekker kostnadene for alle de 200 salmebøkene som er innkjøpt.

Vi håper at menigheten vil bli glad i den nye salmeboka, og at den vil fornye vår felles gudstjeneste.

Dag Kaspersen
Sokneprest


Sist oppdatert: 27.11.2013
Skrevet av: Dag Kaspersen