Solidaritetsgudstjeneste i Åssiden kirke

Søndag den 17. November ble det arrangert gudstjeneste i Åssiden kirke i solidaritet med ofrene for tyfonen på Filippinene. Mange familier i vårt område har slekt og venner i de hardest rammed områdene. Denne gudstjenesten var planlagt i samarbeid med Drammen international Gospel Choir, Drammen Filipino Dance Group og Buskerud Innvandrerråd. Det ble samlet inn over 16 000 kr til folk som er hardt rammet av naturkatastrofen. 

image

Bydelen Åssiden er blitt langt mer flerkulturell de siste årene. Også lokalmenigheten endres i et slikt lokalmiljø. Flere mennesker møtes i kirken, ber sammen, synger sammen, feirer nattverd sammen. Alt dette på tvers av kulturelle grenser og med ulik kirkelig bakgrunn. Både Drammen International Gospel Choir og Drammen Filipino Dance Group er nært tilknyttet Åssiden Menighet. Når nå tyfonen rammet Filippinene, var det derfor naturlig å arranger en solidaritetsgudstjeneste I Åssiden kirke sammen med de mange filippinere som bor i byen og bydelen. 

Ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen og leder av Buskerud Innvandrerråd Bijan Garakhani, var til stede i gudstjenesten som var svært godt besøkt denne søndagen. Over 350 var tilstede. Her er noen bilder fra denne søndagens gudstjeneste:


Tore Opdal Hansen hilser Åssiden menighet.

Solidaritetsgudstjeneste nov 2013-001
Drammen Filipino Dance Group i Åssiden kirke. I bønn for ofrene etter Tyfonen som rammet Filippinene.


Drammen International Gospel Choir synger "Fill the streets with love".


Interpretive dance in Åssiden Church. Takk til Ordfører Tore Opdal Hansen. Takk til DFDG ved Gem Tindvik, DIGC ved Sven Jøran Michelsen, Buskerud Innvandrerråd ved Bijan Garakhani og Åssiden Menighetsråd ved Kirsten Nilsen. Takk også til Magnus Aannestad Oseth som var trompetsolist i gudstjenesten og til Trond Akerø-Kleven som hadde det musikalske ansvaret. Denne gudstjenesten var viktig i vårt internasjonale lokalmijø, der kirken er blitt en viktig møteplass, et offentlig rom, der kristen gudstjeneste feires på tvers av kulurelle og økumeniske forskjeller. 


Sist oppdatert: 18.11.2013
Skrevet av: Dag Kaspersen