De foreslåtte kirkekuttene for 2014 er avverget.

Dagsavisen Fremitden kan 21.november 2013 avsløre at rådmannens forslag om dramatiske kutt i overføringene til Den norske kirke og øvrige tros- og livssynssamfunn er avverget.

image

Alle partiene vil i bystyrets møte 26.november gå inn for å opprettholde bevilgningene til Drammen kirkelige fellesråd på samme nivå som i 2013, samt kompensere alt av økte pensjonsutgifter og justere overføringene etter pris- og lønnsvekst for 2014.

Dette er en gledelig nyhet! En stor takk for alt engasjement som er utvist i denne saken!

Her kan du lese sakene i Dagsavisen Fremtidens nettutgave:

Byens politikere avverger kirkekuttene

Forslaget som brast


Sist oppdatert: 21.11.2013
Skrevet av: Per Erik Brodal