Høstens Åssiden Nytt publisert

I postkassene på Åssiden kommer en ny utgave av menighetsbladet i løpet av noen dager, hvis du ikke alt har fått det da. Her på webben kan du også lese det. 

image


Åssiden Nytt publiseres 4 ganger pr år. Høstens utgave bringer nytt om kirkens liv i bydelen og litt om planene for høstens arbeid. 

Det er mye utvikling som skjer i kirken nå. Trosopplæring blandt barn og unge bygges ut, ny gudstjenesteordning har funnet sin lokale form, det er innledet mer samarbeid med immigranter i nærmiljøet og det gjøres mye diakonalt arbeid blant eldre og uføre. I Åssiden Nytt kan du lese om dette og mer til.

Les bladet her


Vi ønsker alle våre medlemmer Guds velsignelse og god høst!


Sist oppdatert: 08.10.2013
Skrevet av: Dag Kaspersen