Høymesse med nattverd på 2.Juledag

Dato / tid: 26.12.2017 kl. 11.00
Sted: Åssiden Kirke
Arrangør:
Pris:
Beskrivelse:    
2. Juledag er Stefanusdagen, den virkelig røde
juledagen som har vært feiret som martyrdag i
hele kirkens lange historie.
 
Gudstjenesten ledes av Jon Jørgensen og Trond
Akerø-Kleven.

Julekrybben 2009-02 
Fra julekrybben i Åssiden kirke.
Åssiden kirkes FB-sider

Mer info:
Skrevet av: Dag Kaspersen