Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

 

 

Tangen kirke - et sted å være og vokse!  Tangen kirke vår

Velkommen til gudstjenester der det er plass til alle. 
Barn som bor på Tangen og Åskollen og er døpt får tilbud om Trosopplæring fra 0-18. De ansatte i staben tar godt vare på folk som de møter i forbindelse med dåp, bryllup og begravelse og ellers. Mange frivillige bidrar både i arbeidet for barn og unge, i gudstjenesten og på Seniordansen og Fredagsklubben. De som er engasjert i Tangen kirke bryr seg om nærmiljøet og bydelen.

Ta kontakt med oss på menighetskontoret tlf. 32 98 92 40.

Åpen kveldskirke hver torsdag kl. 18 - 20.

fb find us

 

LysVåken!

Se hele artikkelen

Skrevet: 12.11.2018

5.- 7. klassinger som bor i Tangen menighet inviteres til overnatting og mye moro i Tangen kirke!

Les hele nyheten


Allehelgensgudstjeneste i Tangen kirke 4. november 2018

Se hele artikkelen

Skrevet: 30.10.2018

Musikk, lystenning, minnemarkering.

Les hele nyheten


Julebasar i Tangen 22. november 2018

Se hele artikkelen

Skrevet: 30.10.2018

Salg av hjemmebakte småkaker til jul, Bruktboksalg m.m.

Les hele nyheten


Gratis Kirkerotteteater i Bragernes kirke 17. november!

Se hele artikkelen

Skrevet: 19.10.2018

Årets 5-åringer inviteres spesielt, men teateret passer for alle 3-7-åringer.

Les hele nyheten