Prosten i Drammen


Innsettelse av Drammens nye prost

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Øystein Magelssen ble innsatt som prost i Drammen prosti 1.2.09. Biskop Laila Riksaasen Dahl ledet innsettelsen i Bragernes kirke. Byens ordfører, prostiets prester, kirkevergen og leder for Drammen Kirkelige Fellesråd var tilstede sammen med andre ansatte, folkevalgte i Den norske kirke og andre interesserte.


En stor dag for Den norske kirke i Drammen søndag 1. februar. Byen kunne endelig øn
ske Drammens nye prost Øystein Magelssen velkommen.

IMGP0519
Prost Øystein Magelssen og biskop Laila Riksaasen Dahl på vei inn i Bragernes kirke.

IMGP0521
Leder for Bragernes menighetsråd, Kaye Westeng, leste biskopens fremstilling. 
Deretter talte biskop Laila Riksaasen Dahl.

IMGP0530
Prost Øystein Magelssen på prekestolen i Bragernes kirke for første gang. 
Han prekte over Matteus 20, 1-16.

IMGP0532, -
Prostiets prester var naturligvis med på denne store dagen.

IMGP0541
Utgangsprosesjonen etter en vakker og høytidelig innsettelsesgudstjeneste.

IMGP0544
Domprost David Gjerp ønsket Øystein Magelssen på ny velkommen i prostefellesskapet 
i Tunsberg. Øystein Magelssen har en lang periode bak seg som prost i Hallingdal.

IMGP0548
Mange hadde tatt veien til menighetshuset for å ønske den nye prosten velkommen.

IMGP0549
Menighetsrådsleder Kaye Westeng overrakte blomsterhilsen fra Bragernes menighet.

IMGP0551
Sokneprest Ivar Flaten hilste fra prestene i Drammen prosti.

IMGP0552
Kirkeverge Ivar Nygård hadde noen spørsmål på lur til den nye prosten. Det ga de 
fremmøtte mulighet til bli litt bedre kjent med Drammens nye prost.

IMGP0553
Øystein Magelssens familie var naturligvis med. Her er prosten med minstemann på armen.

Leder for Drammen Kirkelige Fellesråd, Benita Christensen ønsket den nye prosten velkommen.
Det var også hilsener fra Kirkens bymisjon i Drammen, Det norske misjonsselskap, 
Drammen Baptistmenighet, en bønnegruppe i Bragernes menighet, menighetsrådet i Ål og 
vikarprest Are Sandnes.

IMGP0561
Dette var en stor dag også for Øystein Magelssens far, Sverre Magelssen. Han har lang fartstid bak seg som 
prest i Den norske kirke. Han kunne med stor tilfredshet konastatere at tradisjonen med prester i hver 
generasjon i familien videreføres.

IMGP0562
Øystein Magelssen med biskop Laila Riksaasen Dahl til høyre. Til venstre hans kone Tonje Røgeberg, som er 
sokneprest i Slagen i Vestfold.