Prosten i Drammen


Avskjed med Per Arne Faye

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Fung. prost Per Arne Faye går over i pensjonistenes rekker 1. februar. Dette ble markert i gudstjenesten i Bragernes kirke 18.1.09 og ved kirkekaffen i menighetshuset etterpå.

IMGP0485
Fra inngangsprosesjonen i Bragernes kirke. Stiftsdirektør Stein Unneberg deltok i gudstjenesten. 
(Foran til høyre.)

IMGP0486
Per Arne Faye på prekestolen i Bragernes kirke. Dette var siste gang som fast ansatt prest i Den norske kirke. 

IMGP0491
Ved kirkekaffen i menighetshuset var det mange som ville takke 
Per Arne Faye. Her er det menighetsrådsleder Kaye Westeng som 
har ordet.

IMGP0494
Fellesrådsleder Benita Christensen takket for godt og ryddig 
samarbeid i Fellesrådet. 

IMGP0496
Per Arne Faye åpner en av mange gaver. Smilet er aldri langt unna.

IMGP0497
Tidligere prost Astrid B. Bayegan takket for trivelig samarbeid i den 
tiden Per Arne Faye hadde en rådgiverstilling på prostekontoret.

IMGP0499
Sokneprest Finn Kristian Marthinsen hilste fra prestekollegene i 
Drammen prosti.

IMGP0500
Kirkeverge Ivar Nygård takket for godt samarbeid fra juni 2007.

IMGP0503
To solister fra Bragernes kirkes ungdomskor bidro med nydelig sang.

IMGP0505
Kantor Jørn Fevang takket for givende samarbeid i Bragernes menighet.

IMGP0506
Sokneprest Kristin Fæhn hilste og takket for kollegafellesskap og for 
samarbeid bl.a. om liturgi. Et område Per Arne Faye har vært svært 
opptatt av.

IMGP0507
Hustru Else Liv Kortner Faye hadde også noe på hjertet. Hun fortalte 
bl.a.  fra tiden i Valdres, hvor de den første tiden delte en 
soknepreststilling. Prestetjenesten i Valdres kunne by på store 
utfordringer med mange kirker og lange avstander.

IMGP0509
Stiftsdirektør Stein Unneberg representerte arbeidsgiveren i Tunsberg 
bispedømme. Han takket for langt samarbeid og uttrykte et håp om 
at Per Arne Faye også i fremtiden kan ta på seg presteoppgaver.

IMGP0510
Til slutt var det hovedpersonens tur. Han takket for hilsener og gaver 
og for en flott dag. Når det gjelder pensjonistilværelsen fra 1. februar, 
kunne han berolige alle som er bekymret på hans vegne. Han har 
mye å beskjeftige seg med fremover, – utover å mate duene på torget.