Prosten i Drammen


Prestene i prostiet

TJENESTEGJØRENDE PRESTER I DRAMMEN PROSTI

FEBRUAR 2017

 1. Kjell Ivar Berger. Prost i Drammen. tlf. 32 98 91 13 /915 66 986
 2. Lars Skagestad. Sokneprest i Bragernes
 3. Per Erik Brodal. Kapellan i Bragernes
 4. Dag Kaspersen. Sokneprest i Åssiden
 5. Jon Jørgensen. Kapellan i Åssiden
 6. Einar Salvesnen. Sokneprest i Strømsgodset
 7. Line Lindholm. Kapellan i Strømsgodset
 8. Marit Skogesal. Sokneprest i Tangen
 9. Karoline Faber. Kapellan i Tangen (permisjon til 31.05.17)
 10. Jo Inge Bolstad. sokneprest i Strømsø
 11. Trond Sandhaung. Sokneprest i Konnerud
 12. Ivar Flaten. Sokneprest i Fjell/Dialogprest/Prostiprest
 13. Sokneprest i Skoger (p.t. vakant)
 14. Vikarpest Kari Robinsen (50% i Skoger/Konnerud)
 15. Vikarprest Johannes Thoresen Elgvin (100% i Tangen)