Prosten i Drammen


"Tunsbergkorset" / Prostekorset

Tunsbergkorset / prostekorset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Under arkeologiske utgravninger i Storgaten i Tønsberg ble det funnet et sølvkors pyntet med innfelte steiner på hver av korsarmene.

Øverst på korset er en ekstra tverrarm. Denne korstypen kalles "biskopskors" (erkebiskopskors har to tverrarmer og pavekorset tre). Korset har et hulrom, sannsynligvis et relikviegjemme.

Originalkorset er tidsfestet til 1000-tallet, det befinner seg i Oldsakssamlingen.

Fordi dette er formet som et tradisjonelt biskopskors, er ekstra påkostet, har plass til relikvie – og er funnet sentralt i middelalderbyen Tønsberg, er det mulig at dette kan ha tilhørt en velstående pilegrimsreisende, kanskje en av middelalderens biskoper.

Korset blir brukt i biskopens segl og som biskopens prosesjonskors. Dette er også modell for tjenestekorset biskopen gir til prostene, samt de tilhørende prosesjonskorsene i prostesetene.