Prosten i Drammen


Taler og artikler

Prosten på prekestolen
Her finner du taler og artikler fra prosten i Drammen:

LIVSSYNSPOLITIKK OG KOMMUNAL FORVALTNING
- Høringsuttalelse fra biskop og prost
 av 29. mars 2011