Prosten i Drammen


Drammen prosti

Drammen mot syd

Drammen prosti er ett av de ti prostiene i Tunsberg bispedømme. Drammen prosti og Drammen kommune har sammenfallende grenser.

Grunnenhetene i prostiet er åtte menigheter med hvert sitt menighetsråd og stab. Prostiet er geografisk inndelt i åtte sokn, svarende til de åtte menighetene.

Prosten har kontor i 3. etg. på Bragernes torg 6, hvor også kirkevergen og hans administrasjon holder til. Prostekontoret er betjent alle hverdager.

Prostiets e-postadresse: drammen.prosti@drammen.kirken.no

Prosten i Drammen er Kjell Ivar Berger, som tiltrådte i stillingen 1.oktober 2015. Kontortelefon: 32 98 91 13. Mobil: 915 66 986