Prosten i Drammen18.05.15: Stillingen som prost i Drammen er ledig
Søknadsfrist er 25. mai

30.08.12: Åpent forum for ubetalelige verdier 13. sept kl 19.00
-Kanskje vi må gå nye veier for å tydeliggjøre og bevare verdier, spør prost Øystein Magelssen og inviterer til møte på Bragernes menighetshus

19.04.12: Livssynspolitikk og kommunal forvaltning
Høringsuttalelse fra biskop og prost av 29. mars 2012

17.04.12: En livssynsåpen by
Kronikk av 17. april 2012

03.02.09: Innsettelse av Drammens nye prost
Øystein Magelssen ble innsatt som prost i Drammen prosti 1.2.09. Biskop Laila Riksaasen Dahl ledet innsettelsen i Bragernes kirke. Byens ordfører, prostiets prester, kirkevergen og leder for Drammen Kirkelige Fellesråd var tilstede sammen med andre ansatte, folkevalgte i Den norske kirke og andre interesserte.

20.01.09: Avskjed med Per Arne Faye
Fung. prost Per Arne Faye går over i pensjonistenes rekker 1. februar. Dette ble markert i gudstjenesten i Bragernes kirke 18.1.09 og ved kirkekaffen i menighetshuset etterpå.

13.11.08: Gud i Drammen

Ansatte og folkevalgte i Den norske kirke i Drammen var samlet til konferanse på Bolkesjø hotell fra 7.11 til 8.11.08.
Konferansens overskrift var: Gud i Drammen.


22.08.08: Kristuskransen i Drammen prosti

27.05.08: Drammen tok farvel med prost Astrid
31. mai har Astrid Bjellebø Bayegan sin siste dag som prost i Drammen. Da settes punktum for 19 års tjeneste som prost i Drammen prosti. Den 25. mai ble dette markert. Først med gudstjeneste i Bragernes kirke, deretter var det stor kirkekaffe i Bragernes menighetshus.

10.03.08: Kvinnenes internasjonale bønnedag sist fredag

28.01.08: Vel gjennomført gjestebud på Union scene

21.01.08: Økumenisk gudstjeneste i St. Laurentius kirke
Bønneuken for kristen enhet ble avsluttet med gudstjeneste i St. Laurentius kirke

09.01.08: Bønneuke for kristen enhet

12.09.07: Menighetsrådsvalg 2007

20.08.07: Gudstjeneste for barn søndag 26. august

20.08.07: Kirkelig markering under Elvefestivalen

09.08.07: Kirken på torget under Elvefestivalen

28.05.07: Økumenisk pinsefeiring

25.05.07: Økumenisk høymesse 2. pinsedag

08.01.07: Muslimer, sikher og kristne møttes til festmåltid