Kirkene

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Bes√łksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Kalender


Se flere »

Nyheter


Se flere »
Du er her: Skoger > Kirkene

Skoger kirke

Skoger kirke 12

Langkirke i murstein, nygotisk stil bygget i 1885. Kirken har 300 sitteplasser.

Altertavle: "Christi Daab", kopi av A. Tidemanns maleri fra Trefoldighetskirken i Oslo.
Orgel: August Nielsen, Kristiania, 1885, 6 stemmer. Utvidet med to stemmer i 1960.
Kirkeklokker: 2. C. Albert Bierling, Dresden. Inskripsjon: denn store: "Kommer, thi alle ting er beredte. Luk. 14,17", den minste: "Salige er de døde, som dø i Herren. Aab. 14,13".
Kirkesølv: 2 alterstaker, dåpsfat med inskripsjon: "Se dette Fat av Sølv til Dåpens hellig Væte i Schauge Kierke nu, er Kommen her til Stede Som detav Jomfru Mûst var tenkt at skulle skee Nu kand Fru Plade selv, og andre dette see."
Skoger kirkes nedslagsfelt: ca 2500 mennesker.

Mer om Skoger kirke Hentet fra Håkon og Sigrid Christies verk Norges kirker