Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Åssiden > Barnehagen

Litt om oss

Særpreg og innhold
Åssiden menighets barnehage er en barnehage drevet av Åssiden menighet. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. Dette preger det pedagogiske arbeidet. Bla ved bordbønn, kristen samlingsstund samt at de enkelte ansatte skal gå foran som gode eksempler.

Åmb er underlagt Åssiden menighetsråd og Samarbeidsutvalget (SU). SU 2010 har følgende sammensetning: Tor Arne Smith Fremmning (leder og foreldrerepresentant), Vera Østerud(eierrepresentant), Helle Grimnes (ansatt), Tonje Kleverud Hansen (sekretær).

Barnehagen har i 2010 følgende ansatte: Tonje Kleverud Hansen (styrer40% og pedagogisk leder 60%), Hanne Jorunn Sira (50% pedagogisk leder) Helle Grimnes ( assistent), Nina Westheim (assistent), Torill Nestaker (tospråklig assistent - denne stillingen er finansiert av tospråklig fondet).

Åmb har per dags dato 19 barn i alder 1 – 6 år. 14 barn har full plass i barnehagen, og fem har mindre plasser. Vi har en del tospråkelige barn, og dermed gjør det at vi fokuserer mye på språk som en del av vårt pedagogiske opplegg.

En virkelig stor forandring i barnehagen ble innført i 2007. Åpningstiden ble utvidet til kl 07.00 – 16.00. Barnehagen ble dermed fulltidsbarnehage (fra 1 / 8 – 07).

Barnehagens årsplan er utarbeidet av styrer og godkjent i SU. Årsplanen er barnehagens verktøy i forhold til det pedagogiske arbeidet med barna. Årsplanen gjelder fra august til august . I årsplanen er det beskrevet hva som er barnehagens satsningsområde. Årsplanen for barnehageåret 2010/2011 vil være ferdig før sommerferien. 

Det gode måltid
Til nå har det gode måltidet vært barnehagens satsningsområde. Åmb sitt mål er at måltidet skal være et samlingspunkt for barn og voksne. Her skal det bli satt av god tid til å spise seg mett samt ha gode samtaler og oppleve en tilhørighet. Barnehagen serverer hjemmebakt brød tirsdag, onsdag og torsdag. Mandag og fredag serverers varm lunsj. 

Vårt hverdagslige pedagogiske opplegg
Barnehagen har daglige samlingsstunder med sang og fortellinger. For å gi barna en forutsigbar og trygg hverdag går vi igjennom hvilken dag det er og hva vi skal gjøre. Vi er opptatt av at barna skal få være ute i løpet av dagen og være fysisk aktive. Det er stor satsing på forberedelse av kristne høytider. I vår arbeidskirke er barnehagen en helt sentral virksomhet som er godt samkjørt med øvrige virksomheter. Barna har noen faste samlinger med Tordagstreff. Kirkens stab er dessuten på besøk i samlingsstundene en gang i mnd. 

Sist oppdatert 11.3.10