Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Julaftens Gudstjeneste i Åssiden kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon
Dato / tid: 24.12.2017 kl. 16.00
Sted: Åssiden Kirke
Beskrivelse:    

Glad julekveldsfeiring i Åssiden kirke. Lysene er tent
i kirken. Julekrybben er på plass. Orgelet bruser.
Vi synger våre kjære julesanger og lytter til jule-
evangeliet. En tradisjonell julaftens gudstjeneste. 

Jon Jørgensen og Trond Akerø-Kleven leder guds-
tjenesten.

Julekrybben 6

Fra julekrybben i Åssiden kirke

Velkommen til julefeiring i Åssiden kirke.

Åssiden kirkes FB-sider

Skrevet av: Dag Kaspersen