Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Utleie av lokaler

Eldresenteret interiørVi leier gjerne ut våre lokaler til åremålsdager, styremøter eller sosiale sammenkomster. Utleieprisene våre er svært gunstige.

Kontakt:  Daglig leder Hanne Mellberg

tlf 32 80 99 90 for nærmere informasjon.


Vi har flere forskjellige lokaler til utleie. Bildet til høyre er fra selve kafeteriaen. I underetg. finnes dessuten to mindre lokaler som egner seg til kurs og mindre samlinger.