Åssiden menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no
E-post barnehagen:
aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no


| Barnehagen | Seniorsenteret

Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Utleie av lokaler

Eldresenteret interiørVi leier gjerne ut våre lokaler til åremålsdager, styremøter eller sosiale sammenkomster. Utleieprisene våre er svært gunstige.

Kontakt:  Daglig leder Hanne Mellberg

tlf 32 80 99 90 for nærmere informasjon.


Vi har flere forskjellige lokaler til utleie. Bildet til høyre er fra selve kafeteriaen. I underetg. finnes dessuten to mindre lokaler som egner seg til kurs og mindre samlinger.