Strømsø kirke

Strømsø menighet
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Kalender


Se flere »

Nyheter


Se flere »

Altertavlen

Strømsø kirke altertavle

Altertavlen ble forært av kirkens bygger, Daniel Knoff, og fremstiller nattverden, malt av den hollandske maleren Karel van Manders.

Altertavlen er flankert av to ruvende lysestaker med inskripsjonen: "Til Herrens alter udi Strømsøe Kircke foræret af Helvig Michels datter og Peder Thøgersen udi Laurvig." På den andre: Æra quidem cernis temploque dicata metalla: Pedora sed solus cernit ab axe Deus."  (Visstnok ser du lysestakene som er viet kirken, men alene Gud ser hjertene fra himmelen.) Lysestakene har en symbolsk trekant med årstallet 1667.