Strømsø kirke

Strømsø menighet
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: stromso@drammen.kirken.no

Kalender


Se flere »

Nyheter


Se flere »

Strømsø kirkegård

Strømsø kirkegård 3

Kirkegården ligger i tilknytning til kirken. Arealet er ca. 16 mål. Dette er en av sentrumskirkegårdene som ikke har utvidelsesmuligheter. Det er noe plass til nye urnegraver.

Mer om kirkegården Hentet fra Håkon og Sigrid Christies verk Norges kirker