Strømsø kirke

Strømsø menighet
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Kalender


Se flere »

Nyheter


Se flere »

Prosjekt nytt orgel

 Orgelet i Strømsø er gammelt og klar for utskifting. Det er nedsatt en <SPAN class=Misspell _fckspell="true">orgelkomitè</SPAN> som arbeider med saken.

Menigheten har gjennom de siste år samlet inn over 1 million kroner, og vi er tildelt 2 millioner av Drammen kommune. Et nytt orgel i Strømsø kirke er stipulert til en kostnadsramme på ca.4,5 millioner kroner.

Høsten 2006 ble det tillyst anbudsrunde og ved fristens utløp var det kommet 5 forslag til nytt orgel.

Etter dialog med Riksantikvaren har komiteen blitt enig om at orgelet kan plasseres nede i kirkerommet da galleriet hvor det nåværende orgelet står ikke tåler et nytt orgel. Den gamle fasaden vil bli stående.

Selv om det er ennå en stund til vi vil få et nytt orgel på plass ser vi frem til dagen da toner fra det nye orgelet vil tone utover Strømsø kirke.