Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Startside

Den norske kirke i Drammen

Drammen ligger ca. 40 km sørvest for Oslo og har ca. 67.000 innbyggere og ca 40.333 medlemmer av Den norske kirke.
Drammen har en vakker beliggenhet mellom to skogkledde åser og har de siste årene gjennomgått en rivende utvikling. 
Drammen er en spennende og livskraftig by med aktive menigheter i Den norske kirke, mange frimenigheter og mange innvandrere. 

Film om menighetene i Drammen

Den norske kirkes menigheter i Drammen:

Bragernes
Strømsø
Strømsgodset
Fjell
Tangen
Konnerud
Skoger
Åssiden

Felles kirkekontor

Prosti
Drammen prosti er en del av Tunsberg bispedømme og består av 8 sokn/menigheter. Drammen prosti har felles grenser med Drammen kommune. Prost i Drammen prosti, Øystein Magelssen, representerer biskopen og har arbeidsgiveransvar for prostiets prester. Mer om prostiet.

Kirkevergen
Kirkeverge i Drammen er Ivar Nygård. Han er ansatt av Drammen Kirkelige Fellesråd. Kirkevergen har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i Den norske kirke i Drammen, unntatt prestene. Han har også ansvar for drift og vedlikehold av kirkene og kirkegårdene.

Kirker
Totalt er det 10 kirker i Drammen, med Skoger gamle kirke fra ca. 1200 tallet som den eldste og med Konnerud kirke fra 1996 som den yngste. Antall kirkegårder er 7. Ved Skoger kirkegård er det også anlagt en egen gravplass for muslimer. Presentasjon av kirker og kirkegårder.