Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Tlf: 32 98 91 00, Faks: 32 98 91 01
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Ledige stillinger

Kantor/organist/kirkemusiker
I Drammen kirkelige fellesråd
60%  midlertidig stilling ledig omgående og til 31.12.2018. Med mulighet for forlengelse

Drammen kirkelige fellesråd har en ledig stilling som vil ha sine hovedoppgaver på Strømsøsiden i Drammen. Stillingen vil ikke være knyttet til én menighet, men vil ha oppgaver i flere menigheter. Vi ønsker en person som kan være med på å utvikle det kirkemusikalske arbeidet og bidra med kunnskap og kompetanse innenfor sitt fagfelt. Stillingen er midlertidig, men med gode muligheter for forlengelse etter evaluering ultimo 2018.
 
Kantor/organist/ kirkemusiker vil ha følgende oppgaver.
·         Liturgisk spill på søndager og ved liturgiske handlinger.
·         Varierte oppgaver med musikalsk utøvelse innen flere sjangre og forskjellige typer aktiviteter.
 
Ønskede kvalifikasjoner:
·         Utdanning i samsvar med «Tjenesteordning for kantorer» eller annen relevant musikkutdanning.
·         Engasjement og initiativ for kirkemusikalsk arbeid.
·         Gode samarbeidsevner.
·         Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Vi tilbyr:
·         Lønn etter tariff
·         Pensjonsordning
·         Fleksibel arbeidstid
·         Variert og utfordrende jobb i en engasjert menighet
·         Kontorfellesskap og et sosialt arbeidsmiljø, med mye tverrfaglig samarbeid

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke, og det kreves politiattest. Personen må beherske norsk skriftlig og muntlig.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og liturgisk prøvespill.
Nærmere opplysninger: Menighetsforvalter Bodil Haukaråsen tlf 32 98 91 12.
 
Søknader legges på kirkejobb.no innen 07.05.18.