Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Kalender


Se flere »

Nyheter


Se flere »
Du er her: Konnerud
Navn Funksjon  Telefon Mobil        
Per Arne Edland Trosopplærer 32989286  
Nina Fergestad Menighetspedagog 32989289 97462252 
Victor Riakhin Kantor 32983283 47012366 
Trond Sandhaug Sogneprest 32989287 46477992 
Beate Schmidt Diakon 32989285 92250889 
Ann-Cecilie Undrum Styrer Amicus barnehage 32989170 92409111 
Karin Vaskinn Kateket 32989288 94858792 
Ivar Vik Kirketjener 32989290 91636134