Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: konnerud@drammen.kirken.no

Kalender


Se flere »

Nyheter


Se flere »
Du er her: Konnerud
Navn Funksjon  Telefon Mobil        
Per Arne Edland Trosopplærer 32989286  
Nina Fergestad Menighetspedagog 32989289 97462252 
Edward A Rogers Kantor 32989284 99018497 
Trond Sandhaug Sogneprest 32989287 46477992 
Beate Schmidt Diakon 32989285 92250889 
Ann-Cecilie Undrum Styrer Amicus barnehage 32989170 92409111 
Karin Vaskinn Kateket 32989288 94858792 
Ivar Vik Kirketjener 32989290 91636134