Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Desember i Konnerud kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Gudstjenester og arrangement i desember i Konnerud kirke
11.desember kl.11. Gudstjeneste med dåp. Sandhaug og Riakhin.
12.desember kl.19. Konsert med Fine Blend. Fri entrè.
13.desember kl.17.30. Julekonsert med Minigospel.
17.desember kl.17. Julestemning og julemusikk med Konnerud skolekorps.
18. desember kl.11. Gudstjeneste med nattverd. Sandhaug og Viken.
18.desember kl.17 Julekonsert med Konnerud  musikkorps.
23.desember kl.20. Konsert med sangkoret Rytmen.
24.desember kl.14 og 16. Julaftengudstjeneste med Sandhaug og Riakhin.
25.desember kl.11. Høytidsgudstjeneste med nattverd.  Hol og Wachter.
1.januar kl.17. Juletrefest for små og store.