Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Bibelkurs ved Tore Kopperud 17.nov

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Bibelkurs torsdag 17. november kl. 19.00 i Konnerud kirke, Gramsborgveien 3
"Fra Salmene til salmene" Tore Kopperud; tidligere prost i Aker og medlem av salmebokkomiteen 2013 snakker om salmenes bok i bibelen og salmeboken