Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Konnerud kirke 20 år

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Søndag 16. okt markeres Konnerud kirkes 20-årsjubileum

Søndag 16. okt markeres Konnerud kirkes 20-årsjubileum med en jubileumsgudstjeneste i Konnerud kirke kl 11.00. 
Prost Kjell Ivar Berger, ordfører Tore Opdal Hansen, sokneprest Trond Sandhaug og organist Victor Riakhin deltar. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.