Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Julen i Konnerud kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

20.desmber kl.11. Julesanggudstjeneste med lesninger. Dåp og nattverd.

24.desember kl.14. Gudstjeneste. Minigospel og Maia Tømmeraas synger.

24.desember kl.16. Gudstjeneste. Andreas Harket og Thordis Bøen synger.

25.desember kl.11. Høytidsgudstjeneste. Nattverd.

27.desember kl.11. Gudstjeneste. Nattverd.

 

Velkommen til julens gudstjenester i Konnerud kirke!