Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Høstens kirkevalg

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

I anledning høstens kirkevalg har nominasjonskomiteen fremlagt for valgstyret en prioritert liste med kandidater til menighetsrådsvalget. Den fremlagte listen inneholdt et tilstrekkelig antall kandidater til å dekke minstekravet med 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer, i alt 13 kandidater. Etter nominasjonskomiteens fremleggelse av listen ble det på det rene at 1 kandidat ikke lenger ønsket å opprettholde sitt kandidatur.   Som følge av dette forelå til godkjenning i valgstyret en liste med færre kandidater enn angitt i § 7-1, annet ledd i Regler for valg av menighetsråd, jfr. Kirkelovens § 6.   Denne listen ble godkjent av valgstyret den 4. mai d.å., men i henhold til § 7-6 i Regler for valg av menighetsråd må det åpnes for supplerende nominasjon slik at antall kandidater oppfyller minstekravet på i alt 13.
Dette betyr at nominasjonskomiteen snarest mulig bør finne ytterligere minst 1 kandidat slik at valgstyret kan kunngjøre den endelige listen senest den 8. juni d.å. som etter § 7-7 i Regler for valg av menighetsråd er siste frist for slik kunngjøring.
Vi oppfordrer derfor deg som kan tenke deg å delta i menighetens arbeid i menighetsrådet til å ta kontakt med nominasjonskomiteen som består av Trond Martens, Jan-Olav Walding, Jon Terje Karlsen og Dagfinn Hodt, eller ta kontakt med kirkekontoret i Drammen på Bragernes torg 6, som vil formidle dette videre til nominasjonskomiteen.
Ellers minner vi om at kirkevalget finner sted på samme tid og i samme lokale som kommunestyre- og fylkestingsvalget , mandag den 14. september d.å.. For oss på Konnerud er valglokalet i Konnerudhallen.