Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Bispevisitas i Drammen prosti

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Fra 26.mai-7.juni har biskop Per Arne Dahl visitas i Dammen prosti.

Her finner du tidspunkter for programposter som er åpne for alle.

Til Konnerud kommer biskopen tirsdag 26.mai. Da er det gudstjeneste kl.19 med staben i Konnerud og Skoger og biskopen kommer med en hilsen. Klokken 20 er det åpnet møte for de som er interessert.  Tema er diakonien i Drammen.

 

Vel møtt!