Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Glimt fra konfirmantleir sommer2014

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

 

 

Her kommer en rapport fra sommerens konfirmantleir på Strand leirsted

wwfile/101209/konf_leir_2014.doc