Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud
 

Altertavlen

Tips en venn Info Skriv ut 


Altertavlen. Moderne kunst i en moderne kirke

Etter en lukket konkurranse ble det Håkon Gullvåg som ble plukket ut til å male altertavlen til Konnerud kirke. Han er en av Norges mest kjente og ettertraktede malere. Fire og et halvt år etter at kirken ble vigslet, ble den nye altertavlen innviet under gudstjenesten søndag 18.02.2001.

Altertavlen Konnerud nye

Håkon Gullvåg er utdannet og oppdratt med abstrakt maleri, og det kommer til syne i hans arbeider.

I altertavlen har han brukt sterke virkemidler og en modernistisk utrykksmåte. Den skiller seg ut fra hva mange forventer seg av en kirkeutsmykning. Kunstneren selv er fornøyd med verket sitt, og han syns den fungerer godt i kirkerommet i Konnerud kirke. ”…Resultatet ble som jeg hadde håpet på…”, sier han. Han ønsket å skape et samspill mellom arkitekturen og det innholdsmessige i rommet, og det syns han at han har greid gjennom denne altertavlen. ”…Kirkerommet i Konnerud kirke er stort og hvitt. Det trengte et svar…”, forklarer han.
-Visste du fra første stund hvordan altertavla skulle bli?
– Bare i grove trekk. Mange detaljer har kommet til eller blitt forandret underveis. Fargenyanser må prøves ut. Arbeidsprosessen er prøving og feiling helt til siste strøk. Under arbeidet har han også hatt andre prosjekter på gang. Disse har bare befruktet hverande gjensidig hevder kunstneren.

-Jeg er opptatt av å forløse et billedspråk som kan gi tilsvar til lengslene i vår egen tid. Jeg er utdannet og oppdratt med abstrakt maleri, og figurene i bildene mine grodde på en måte fram mot min vilje. De kom fordi lysten til å fortelle ble for stor, og for meg er det bare det figurative maleri som duger til det. Til å fortelle historier, sier Gullvåg.

EN VISUELL FORKYNNELSE
En altertavle er visuell forkynnelse. Den er ment å være en preken uten ord. Gullvågs altertavle forteller historien om Jesu korsfestelse, død og oppstandelse. Som hovedmotiv har den Jesus og Emmaus-vandrerne.

– Måltidet i Emmaus. Hvorfor valgte du det som sentralt blikkfang i verket?
– Jeg ville ha et tett og nært rom midt i flaten. En roens kontrast til den dramatiske beretningen i billedfrisen. Og bordet fristet. Bordet som mer enn et stilleben. Et ekko av nattverdsbordet. Jesus sitter her som et sannhetsvitne for at løftene fra det siste måltidet med disiplene er oppfylt. Magien er med også i dette samværet. Du ser serviset er på vei utfor bordkanten. Men fysikkens lover gjelder ikke her. Øyeblikket er ikke av denne verden, sier Gullvåg. Disse bildene forteller historien fra da Jesus ble dømt av Pilatus, den tunge veien mot korsfestelsen, selve korsfestelsen, døden, begravelsen og, i midten, oppstandelsen.

KJERNEPUNKTER I DEN KRISTNE TRO
Dette er den fjerde altertavle Gullvåg har malt og han har valgt å konsentrere seg om påskedramaet i alle. ”…Dette har jeg gjort fordi korsfestelsen og oppstandelsen er selve kjernepunktet i det som formidles i kirken…”, sier han. Bortsett fra motivet er kirkearbeidene hans ganske forskjellige.”…Jeg har fått erfaring gjennom alle kirkeutsmykningene han har gjort, og tar denne med meg videre. Foreløpig står altertavlen i Konnerud kirke fram som resultatet av den erfaringen jeg har opparbeidet meg gjennom mine tidligere arbeider…”.

SYMBOLIKKEN I ALTERTAVLEN
Altertavlen er rik på symboler. Gullvåg forklarer dette inngående, og gir mange eksempler.Maleren ønsker gjennom fargebruken å kommunisere med rommet, og å knytte motivet og menigheten sammen. Fargen på bordet i hovedmotivet er nemlig lik fargen på gulvet i kirkerommet.Bordet har også andre symbolfunksjoner. Det kan skimtes at bordet har fem hjørner, ett for hvert sår Jesus fikk på korset. På bordet er det brød og vin. Dette henspeiler til nattverden. Det samme gjør selve hovedmotivet, det er som et ekko av Jesu siste måltid. På bordet er det også egg og fisk. Dette er Jesussymboler, og viser til oppstandelsen. Gullvåg fortsetter engasjert. ”I hovedmotivet”, sier han, ”har jeg prøvd å fange disiplenes forvirring, men glede over at Jesus igjen er iblant dem. Og deres usikkerhet om hva de skal tro om det de ser og opplever. Bildet er delt opp i tre felter som er ment å forsterke denne usikkerheten. De tre feltene skal vise at personene i hovedmotivet sitter i hver sine rom, i hver sin virkelighet. Tredelingen er også et symbol på treenigheten”. Listen er lang, og det kan, i følge Gullvåg, legges symbolsk betydning også i flere andre elementer i bildet. Mye er opp til øyet som ser.

VIA DOLOROSA. JESU LIDELSESVEI TIL KORSET
Den som besøker Jerusalem i dag, kan følge Jesus på han lidelsesvei til korset. Via Dolorosa er delt opp i fjorten stasjoner. Det er disse fjorten stasjoner som hver danner et motiv i frisen rundt det sentrale motivet fra måltidet med Emmausvandrerne i vår altertavle. Rundt hovedmotivet har maleren gjengitt de fjorten stasjonene på vei mot korsfestelsen. Motivene er montert nesten som en tegneserie, og skal ”leses” fra øverste venstre hjørne, og rundt med klokken.

1. Jesus dømmes til døden. «Skal jeg korsfeste kongen deres?» spurte Pilatus. «Vi har ingen annen konge enn keiseren,» sa overprestene. Da overga han Jesus til dem for at han skulle korsfestes. Joh.19,15-16

2. Soldatene slår Jesus og setter på ham tornekronen. ”Se det menneske” Joh.19,5.

3. Jesus faller første gang under vekten av korset. ”Dette er det jeg gråter for, tårene strømmer fra mine øyne. De som kunne trøste og gi meg livsmot er langt borte fra meg.” Klagesangene 1,16

4. Jesus møter sin mor. ”Å alle dere som går forbi på veien, gi akt og se om det finnes en smerte lik den som har rammet meg, den som Herren har altt meg lide på sin brennende vredes dag.” Klagesangene 1,12

5. Simon fra Kyrene blir tvunget til å bære korset. ”En mann som var på vei inn fra landet, Simon fra Kyrene, far til Aleksander og Rufus, tvang de til å bære hans kors.” Mark.15,21

6. Veronica tørker svetten av Jesu ansikt. ”Men, Herre, vær ikke langt ifra meg,
skynd deg å hjelpe meg, du min styrke!”
Sal.22,20

7. Jesus faller for andre gang. ”Han ble mishandlet, men bar det ydmykt; han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes” Jes.53,7

8. Jesus taler til Jerusalems døtre.Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn. For det kommer dager da folk skal si: Lykkelige er de barnløse, de kvinner som ikke føder og ikke gir bryst! Da skal de si til fjellene: Fall over oss! Og til haugene: Skjul oss! For gjør de slik med det grønne tre, hvordan skal det da gå med det tørre?” Luk.23,28-31

9. Jesus faller for tredje gang. ”Da sa jeg: Se her kommer jeg. I bokrullen er det skrevet om meg.” Sal..40,8

10. Jesus fratas sine klær. ”Fra fot til hode er ingen ting helt, bare flenger og skrammer og åpne sår.” Jes.1,6

11. Jesus nagles til korset. ”...de gjennomborer mine hender og føtter” Sal.22,17

12. Jesus dør på korset. ”Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden” Matt.27,50

13. Jesu legeme blir tatt ned fra korset. ”Josef fra Arimatea bad nå Pilatus om tillatelse til å ta ned Jesu legeme. Pilatus gav ham lov, og han kom og tok legemet ned” Joh.19,38

14. Jesus legges i graven. ”De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær med den velluktende salven i, slik det er jødisk skikk når noen begraves. Der hvor Jesus var blitt korsfestet var det en hage og i den en ny grav, som ingen ennå var blitt lagt i. Der la de Jesus, fordi det var helgaften for jødene, og graven var så nær.” Joh.19,40-42

15. Jesus er stått opp fra graven. Emmaus-måltidet. ”Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, bad takkebønnen, brøt det og gav dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen; men han ble usynlig for dem. Da sa de til hverandre: ”Brant ikke våre hjerter i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?” Luk.24,30-32

Sist oppdatert: 11.05.2009
Skrevet av: Ivar Vik