Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud
 

Misjonsprosjektet

Tips en venn Info Skriv ut 


Menighetens misjonsprosjekt
Helhetlig utviklingsarbeid i Beghi, Etiopia

Etiopisk maleri

Konnerud menighet støtter for tiden et misjonsprosjekt i regi av Det Norske Misjonsselskap. Målet med dette prosjektet er å bedre levekårene i lokalmiljøene ved å bygge opp og støtte utvikiingstiltak i lokalsamfunnene og i menighetene i Beghi- omradet, helt vest i Etiopia.

I året som har gått har Det Norske Misjonsselskap støttet arbeid innen områdene vann, jordbruk og utdanning/kompetansebygging og vedlikehold og forbedring av kirkebygg. Det er Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus som driver dette arbeidet.
Det er bygget tre nye vannkilder. Det ble gjort vedlikeholdsarbeid på gamle vannkilder, og handpumper ble beskyttet. Mer enn 5 000 mennesker har fatt tilgang til å hente rent vann. Dette fører til at sykdommer som skyldes urent drikkevann reduseres, og at færre barn dør som følge av diare.
Prosjektet har en planteskole som produserer frø og planter. Disse blir delt ut og solgt til bønder, skoler og statlige kontorer. Områder som er avskoget blir beplantet for å hindre erosjon og øke tilgangen til trevirke og brensel.
Prosjektet gir også økonomisk støtte til ti studenter; tre av dem er elever ved bibelskolen i Mendi, to studerer ved Mekane Yesus kirkens seminar i Addis Abeba og fem er studenter ved Onesimus Nesib seminar i Aira. På denne måten heves kompetansen i kirken lokalt.
I året som gikk ble 400 bølgeblikkplater transportert fra Addis Abeba til Beghi. Disse er brukt til bygging, utvidelse og vedlikehold av kirker i flere menigheter. Mer plass og bedre lokaler har ført til en positiv vekst i søndagsskolearbeidet og arbeidet med konfirmanter i disse menighetene.
Prosjektet hører inn under programmet "Diakoni og bistand".


Sist oppdatert: 13.07.2011
Skrevet av: Ivar Vik