Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud
 

Konnerud kirkes ikon

Tips en venn Info Skriv ut 


Konnerud kirke mottok i 2004 et ikon som gave fra en anonym giver. Ikonet ble innviet på gudstjenesten 12. september samme år. Det henger nå på østveggen i kirken.

Ikon Konnerud kirke

Ikonet har form av et alterskap, kalt triptyk. Maleren er den norsk – svenske kunstneren Kjellaug Norsjø, nå bosatt i Arvika i Sverige. Norsjø dro i unge år over kjølen og giftet seg med en svensk prest. I 1982 begynte hun å male ikoner.

Ikonmaling er en gren av den kristne billedkunsten. Formen har røtter helt tilbake til urkirken. De eldste ikoner som er kjent befinner seg i Katarina-klosteret i Sinai og er fra 500-tallet. Flere av Norsjøs ikoner er å se i det klosteret, likedan i Vatikanet. En ikonmaler må følge bestemte regler for valg av motiv og fremgangsmåte. Et ikon er en billedforkynnelse, rik på symboler. Det er den ortodokse kirken som har båret arven av ikonkunst opp gjennom historien. For den ortodokse kirke er bildet like viktig som teksten. Ikonkunsten har i dag vunnet innpass langt ut over den ortodokse kirke og er i vår tid mer og mer etterspurt. Kjellaug Norsjø har selv malt over 1650 ikoner. Som materiale bruker hun furu eller bjørk. Vårt ikon er malt på furu som ligger på et lag ask.

Grundig forarbeid
Før kunstneren kunne begynne å male måtte materialet gjennom et grundig forarbeid. Først måtte det settes inn med åtte strøk av en blanding lim og kritt, hver med 12 timers mellomrom. På den måten vil fargene sitte bedre. Malingen er fargepulver blandet i eggeplomme, vann og litt edikk. Alle gloriene er belagt med bladgull.

I slutten av mars kom Norsjø til Konnerud kirke. Ikonet var da nesten ferdig. Nå ønsket hun å se hvordan fargene sto til kirken og lytte til hvilke ønsker menigheten hadde før hun tok det tilbake til Sverige for å fullføre arbeidet. Ikonet er 1,90 m høyt og 1,66 m bredt.

Rik symbolikk
En ikonmaler står ikke fritt til å male et hvilket som helst motiv. Derimot er det en gjenskaping av gamle motiv som har fulgt ikonkunsten opp gjennom tidene.

På venstre flanke nederst er det Maria som bærer Guds Sønn. På hennes bryst står "Immanuel". Maria er kledd i blått. Maria står med løftede hender i orantestilling, dvs i bønn.

Kristi glorie inneholder alltid de greske ordene "o wn" (hå ån = den eksisterende) Det går tilbake på det navn Gud presenterte seg for i den brennende tornebusken for Moses "jeg er".

Over til venstre finner vi Jesus som blir båret til templet åtte dager gammel. Med på bildet er både profetinnen Hanna og Simeon. I dette bilde møtes det gamle og det nye testamente. I øverste bilde til venstre velsigner Jesus barna. Han er kledd i den rød hellige fargen innerst og den blå jordiske fargen ytterst.

På høyre flanke øverst velsigner Jesus den samaritanske kvinnen ved brønnen. Det renner vann fra brønnen for at også den som ikke har vannkrukke skal få av vannet.

I motivet under til høyre er det Kristi forklarelse om er avbildet. Jesus tok med seg Peter, Jakob og Johannes opp på Tabor da en røst lød fra skyen: "Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!"

Nederst til høyre er motivet pinsedag. 12 røde ildtunger faller ned på hver av disiplene. Det sentrale motiv er den oppstandne Kristus på den himmelske trone, omgitt av kjeruber. Sirkelen er et symbol på evigheten. De fire hjørnene på det røde bakteppet er jordens fire hjørner og det grønne symboliserer skapningen. I denne skikkelsen er Kristus Pantokrator, Den Allmektige. IC XC er en forkortelse av de greske ordene for Jesus Kristus. Rundt om er symbolene for de fire evangelistene; Matteus en engel, Markus en løve, Lukas en okse og Johannes en ørn.

Berikelse
Det er ingen tvil om at Konnerud nye kirke ved denne gaven er blitt beriket helt ut over det vanlige. Et slikt ikon er en preken i bilder og oppfordringen er at hver enkelt kirkegjenger tar seg god tid foran ikonet og lar det tale til oss om de evige sannheter.

Ved innvielsen av ikonet 12. september 2004 leste prost Astrid Bayegan salme 103 og kom deretter med følgende hilsen:

Kjære menighet.
Det vakre ikon, triptyken, som nå er gitt Konnerud kirke er både liturgi og forkynnelse. I bilder og vakre farger er det en guddommelig åpenbarelse, et vindu mot himmelen, en møteplass mellom himmel og jord.

Og det hører hjemme i det kirkelige rom.

Gjennom sin tradisjon og historie, knytter ikonet bånd mellom de første kristne og oss. Det taler i dag som gjennom alle tider til vårt indre menneske og hjelper oss å holde fast på det kristne håpet.

Dette vakre ikonet gjør Konnerud kirke vakrere, og det er en sterk påminnelse om Guds nærvær i vår kirke og hjelper oss til å se at vi har en plass i det himmelske rike.

La oss takke og be:

Gud vår far, du er den høye og hellige, du har gitt oss adgang til deg i en Ånd ved vår Herre Jesus Kristus.

Verdig er du Herre, til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, skjønnhet, ære og pris. Vi takker deg fordi vi kan få oppleve din storhet også gjennom sansene, øynene. Vi takker deg for kunstnerne som kan formidle din storhet og kjærlighet til oss gjennom billedkunsten, og vi takker deg for denne vakre triptyken som i dag gis til kirken. Vi ber om at bildene vil tale til menneskers hjerter om ditt nærvær i vår verden og vår tilhørighet til deg. La alle som tilber deg her, tjene deg med glede og bære frem din pris med jublende takk.

Gud, bo med din Ånd i hjertet til ditt folk, og fyll dette hus med din herlighet. La oss til slutt samles med alle dine hellige, og se deg som du er på din himmelske trone, ved Jesus Kristus vår Herre.

Amen

Sist oppdatert: 20.09.2006
Skrevet av: Ivar Vik