Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud
 

Råd og utvalg i Konnerud menighet

Tips en venn Info Skriv ut 


Navn Medlemmer Beskrivelse
Driftsstyret 7
Fellesrådet 12 Drammen Kirkelige Fellesråd er et valgt organ r...
Gudstjenesteutvalget 2
Kirkekaffen Konnerud 1 Kirkekaffen
Kirkelig administrasjonsutvalg 8
Konnerud menighetsråd 11

 

Sist oppdatert: 27.09.2011
Skrevet av: Jan-Olav Walding