Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Årsmøte 30.mars

Dato: 19.03.2014

Det blir årsmøte etter gudstjenesten den 30.mars.

Følgende saker blir tatt opp:

1 Årsmelding

2 Nytt orgel og orgelinnvielse

3 Evaluering av lokal grunnordning.

 

Velkommen!