Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Glimt fra menighetens misjonsprosjekt

Dato: 03.03.2014

image

 

 

http://solabladet.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9045