Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Nytt misjonsprosjekt for Konnerud menighet

Dato: 19.02.2014

image

I forbindelse med at Konnerud menighet har fått et nytt misjonsprosjekt ble denne plakaten overrakt på gudstjenesten 2. februar.

Fra v. misjonskontakt for Konnerud Astrid Vik, sogneprest Trond Sandhaug, områdeleder i Det norske misjonsselskap Reidun Andersen Weberg og fungerende formann i Konnerud menighetsråd Johan Slørdal.”