Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Kirkesenteret i Mukdahan

Dato: 19.02.2014

Takk for at menigheten har valgt kirkesenteret i Mukdahan som nytt misjonsprosjekt!

NMS samarbeider med Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) i dette prosjektet. Ved kirkesenteret holdes det seminarer for unge og voksne. Målet er å se menighetene i området vokse og utruste nye ledere, og å utruste og inspirere enkeltmennesker til å bety noe for sine nabolag. Arbeidet skal bidra til at mennesker ser sine nådegaver og bruker dem. Målet er at de lokale menighetene bygges og utvikles sammen.

 

Menighet i vekst

 

Kirkesenterets strategi

En av menighetene i området er Fahuan. Flere medlemmer i Fahuan har deltatt på seminarer og kurs ved kirkesenteret. Til Fahuan kommer over hundre barn flere dager i uka. Menighetens prosjekt rettet mot barn er stort. Det gamle kirkebygget er blitt for lite, og menigheten bygger sammen et nytt kirkebygg. Prest Boonmee forteller engasjert om kirkebyggingen. De bygger en liten del om gangen - og alle kan bidra med en liten kollekt eller et arbeidstak. Presten ønsker ikke å sette opp et estimat over hvor mye det vil koste å bygge ferdig. - Da kunne vi aldri begynt, for beløpet ville skremt oss fra å begynne. I stedet bygger menigheten sin kirke del for del - litt etter litt – både med tanke på murstein og betong og utrustning av ledere.

Arbeidet ved senteret har fokus på å grunnfeste og disippel-gjøre medlemmer i menighetene. Senteret støtter seminarer ute i menighetene, som Fahuan, hvor målgruppen er alle medlemmer. Disse seminarene handler om at medlemmene skal få en mer solid og grunnfestet tro. I tillegg holdes felles seminarer og kurs for alle menighetene. På disse seminarene er målgruppen leke ledere, og innholdet knyttes til disippelgjøring og utsendelse.

 

Første helgen i februar ble det holdt seminar for ungdomsledere i distriktet. Tretti ungdommer var samlet over to dager til undervisning og felleskap. Det ble undervist om Guds kjærlighet, at alle er lemmer på Kristi kropp, det å finne sine nådegaver og stå i tjeneste for sine neste.