Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Givertjenesten

Menighetens givertjeneste
Å drive menighetsarbeid koster penger. Naturligvis gjør det det. Bare en del av menighetsrådenes budsjett dekkes av overføringer fra kommune og andre organer. Selv om det ofte er offer til menighetens arbeid under gudstjenestene så er heller ikke det nok til å dekke utgiftene til menighetsrådenes arbeid. Da melder spørsmålet seg: Vil du være med i med å gi fast til menighetens arbeid?

Konnerud menighet har givertjeneste.
Å være med i givertjenesten innebærer at du gir et fast beløp regelmessig, f.eks. en gang i måneden. Beløpets størrelse og hvor ofte du ønsker å gi, bestemmer du selv.
Gjennom givertjenesten blir du en viktig bidragsyter til menighetenes arbeid. Din kirke trenger ditt bidrag!
Det gis skattefritak for gaver til Den norske kirke. Minimumsbeløpet er – kroner i året. Du kan få fradrag for inntil 12.000 kroner i året. Gir du for eksempel 10.000 kroner, vil du få 2.800 tilbake i skattefradrag.

Givertjenesten har bankkonto nr. 2310 20 18354 (Konnerud menighetsråd)

Vi takker for støtten!

Fyll ut feltene og send skjemaet til:

Konnerud menighet
Postboks 9099, 3006 Drammen

eller lever det til en av de ansatte i forbindelse med en gudstjeneste eller en annen anledning.

Avtale om givertjeneste til Konnerud menighet

Formål: Menighetsarbeidet i Konnerud menighet


Frekvens
___ Hver måned ___ Hvert kvartal ___ Annet _________

Beløp
__ 100,- kr __ 200,- kr __ 500,- kr __ Annet _________

Betalingsmåte
__ Nettbank/telegiro - Giver legger selv inn faste trekk
__ Fast Oppdrag - Beløpet trekkes fra banken med fullmakt fra giver
__ Giro - Giro sendes ut fra menighetskontoret

Denne avtalen kan gjøres om eller sies opp når giver selv ønsker å endre eller avslutte avtalen.

Navn: _________________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________ 

Postnummer: ___________________________________________________

Dersom du ønsker fradrag på skatten for det du gir, må du oppgi ditt fødselsnummer

____________________________ (11 siffer)


Sted:___________________________________   Dato:____________ 


Underskrift:________________________________________________