Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Konnerud Kid Sing

Liker du å stå på scene? Synes du det er gøy å synge i mikrofon, eller å danse?
Da er Konnerud Kid Sing noe for deg!
Les mer på korets egen hjemmeside her: www.kksing.no/