Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Drop-in dåp

Drop-in dåp i Konnerud og Skoger kirker. Dåp
Grunnen til at vi gir et slikt tilbud er at vi ønsker at all festivistasen og ståheien omkring dåpen - dette å ordne dåpsklær, dåpsselskap, dåpsmat og dåpsgaver - ikke skal stå i veien for den egentlige GAVEN: at vi i dåpen får noe vi kan hvile i resten av vårt liv.
Dåpen gir meg et holdepunkt. Noe som holder gjennom alt. Noe som gjør meg trygg. Dåpen gir på ny og ny denne tryggheten: her, i Guds favn, hører jeg hjemme!
Dere som er interessert i dette tilbudet kan kontakte Trond Sandhaug, sokneprest på Konnerud tlf 46477992 eller mail: sandhaug@drammen.kirken.no.
Opplegget er enkelt: Etter at dere har snakket med presten på telefon melder dere dere på til dåpen på nettet under Den norske kirke i Drammen. Vi trenger eventuelt bare en erklæring fra foreldre som ikke er tilstede om at det er greit at vi døper – dette gjelder ved dåp av barn under 15 år. Så har vi en enkel dåpssamtale, der vi også hilser på faddere (den som skal døpes må ha med seg to faddere - kan ikke være foreldrene), før vi gjennomfører dåpen. Det er bare fint om dere har med familie og venner, men strengt tatt ikke nødvendig med mer enn faddere. (Foto: Carlo Cabanilla)