Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Vigsel Konnerud

 
Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap – og når en godkjent vigselsperson erklærer at ekteskapet har offentlig gyldighet. En kirkelig vigsel har et kristent perspektiv i tillegg til den juridiske siden. Handlingen har preg av å være en gudstjeneste. Det blir lest bibeltekster om ekteskapet og det blir bedt for dem som gifter seg. Ektepar som er viet borgelig, kan i ettertid velge å ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

Avtale om vigsel
Man henvender seg fortrinnsvis til Den norske kirke i Drammen, Bragernes torg 6, tlf. 32 98 91 00 for å avtale en vielse. Her avtaler man tidspunkt, kirke og prest. Presten kontakter brudeparet nærmere vielsen for vigselsamtale. I denne samtalen blir vielsen og hva den innebærer diskutert. Presten informerer også om det som skal foregå i kirken.

Kontakt Folkeregisteret i god tid!
Folkeregisteret må kontaktes i god tid før vielsen, for å få ordnet nødvendige papirer. Det er Folkeregisteret i Hokksund, postboks 114, 3301 Hokksund, tlf. 815 81 818, som undersøker om vilkårene for å inngå ekteskap, er oppfylt. Ekteskap må inngås frivillig, og begge må være over 18 år. Dersom de som ønsker å gifte seg er mellom 16 og 18 år, må de ha tillatelse fra foresatte og fylkesmann. Hos Folkeregisteret får man skjemaer som må fylles ut, ett for brudeparet og ett for forloverne. Har noen av brudeparet vært gift før, må også skjema om erklæring om skifte fylles ut. Folkeregisteret utsteder så en prøvingsattest, som fastslår at det ikke er noe til hinder for at ekteskap kan inngås. Attesten er gyldig i fire måneder etter utstedelsen. Denne attesten sendes eller utleveres til brudeparet. Brudeparet bringer denne attesten til presten som skal vie paret.

Vigselsattest

Etter at vielsen har funnet sted, utsteder presten (innen tre dager) en midlertidig vigselsattest. Denne leveres de nygifte. Folkeregisteret utsteder endelig vigselsattest når man mottar melding om vigsel. At en av brudefolkene er medlem i Den norske kirke, vil normalt være tilstrekkelig for at vigsel kan skje i kirken. Den enkelte prest har imidlertid anledning til å nekte å vie paret dersom en av dem ikke tilhører Den norske kirke. Kirkelig vigsel kan ikke kreves dersom ingen av brudefolkene tilhører Den norske kirke. Ved vigsel i Den norske kirke må en følge liturgien og ordningene for vigsel i Den norske kirke. Dersom en eller begge er registrert bosatt i soknet hvor vielsen skal finne sted, koster det ingen ting. Gifter man seg utenfor det soknet man er bosatt, må man betale for presten - p.t. 860 kroner.

Seremonien
Den norske kirkes vigselsordning åpner for at brudeparet kan delta i utformingen av seremonien. Man kan velge musikk, høytlesning, tenning av lys. Noen fra bryllupsfølget kan delta med tekstlesning mm. Vielsen med salmer/sanger må godkjennes av forrettende prest, musikk må godkjennes av kantor/organist.

Vanlige brudemarsjer
Mendelsohn: Brudemarsj fra "En midtsommernatts drøm"
Wagner: Brudekoret fra Lohengrin ("Here comes the bride" / "Nu er det gjort")
H. Purcell: Trumpet Tune
J. Clark: Trumpet Voluntary
R Nordraak: Purpose
K Nystedt: Bryllupsmarsj
Fra Seljord: Bruremarsj
Fra Øre: Bruremarsj

Forslag til salmer ved vigsel:

Fra Norsk Salmebok:
Alltid freidig når du går [416]
Alt står i Guds faderhånd [308]
Deilig er jorden [56]
Deg å få skode [479] 
Du som veien er og livet [663]
Gud Fader du velsigne deim [672]
Gud skapte jorda [294]
Herre Gud, ditt dyre navn og ære [268]
Himmelske fader, herleg utan like [311]
Jesus skal rå [505]
Kjærlighet er livets kilde [223]
Kjærlighet fra Gud [669]
Herre over alle slekter [674]
Herre signe du og råde [599]
Lovsyng Herren! Han er nær [586]
Lovsyng Herren! [589]
Lovsyng vår Herre [301]
Mi sjel, mi sjel lov Herren [298]
Nå la oss takke Gud [299]
Nå lovsyng Herrens navn [512]
Syng for Herren [570]
Til kjærleik Gud oss skapte [548]
Velsignet er det hjem for visst [746]
Å leva, det er å elska [698]
Fra Salmer 1997:
Guds godhet [98]
Nå er det morgen [127]