Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Kor + annen musikk

 

Denne siden ble sist oppdatert den 05.10.2016 v/kantor Edward Rogers

2016

 Konnerud nye kirke 4.06

MINIGOSPEL

Tirsdager kl. 17:00 - 17:45
Enkel servering fra 16:30 - 16:53  Spis så mye du vil for kr 20,-  Maks kr 50,- pr/familie

Første samling HØSTEN 2016:  tirsdag 06.09.2016

Dette er et tilbud for barn fra fire år og oppover. 
Vi håper omsider å kunne dele koret inn i to grupper med en mer hensiktsmessig aldersfordeling.

Ledere for Minigospel (MG):
Espen Kvamen Amundsen (dirigent og leder for de ukentlige samlingene)
SMS: +47 416 12 150  eller  espen@kfuk-kfum.no 

Signe Kvamen Amundsen
(arrangement ansvarlig, turnus for kjøkkentjenesten + mer)
SMS: +47 971 13 401  eller  signe.kvamen@gmail.com
Ta gjerne kontakt vedr. spørsmål i.f.m. medlemskap, generell informasjon, kontingenter og lignende!

Nye barn er alltid velkomne, men vi ser helst at dere tar kontakt på forhånd.
Vi har en liten "velkomst rituale" og ønsker å ta i mot ditt barn på en ordentlig måte.
Vi ber også om at det fylles ut et Innmeldingsskjema allerede ved det første oppmøtet - helst før!
Innmeldingsskjemaet er ikke forpliktende, men du vil bli sikret informasjon under
prøveperioden på noen uker. 
Kontingent giroer for betaling av kontingenten HØSTEN 2016 (kr 300,-) sendes ut etter hvert som
som medlemmene registreres. De som ikke skal fortsette i koret kan se bort fra giroen, 
men vi vil gjerne ha beskjed likevel for ordens skyld.
Da slipper dere også å få tilsendt irrelevant informasjon fra MINIGOSPEL (MG)
Innmeldingsskjemaet gir anledning til å gi informasjon om spesielle hensyn som
må tas for ditt barn (allergier mm) eller ting leder(ne) bør være oppmerksomme på.

Det er ikke meningen at MINIGOSPEL skal være et jentekor, så vi håper også gutter prøver seg i koret! 

KONTINGENT:
Kontingenten for nye medlemmer HØSTEN 2016 er kr 300.
Formålsparagraf for Minigospel:

  • Å utvide barnas forståelse av Gud som Far, Jesus som Frelser
    og Den Hellige Ånd som Hjelper, gjennom varierte sanger, samtale og bønn.
  • Å tilby et korfellesskap som etterlater seg i barna gode minner og positive
    assosiasjoner med kirken, kirkerommet og kirkens budskap.
  • Å styrke barnas selvbilde og selvtillitt gjennom utfordringer i
    både sang og andre kor- og gudstjeneste-relaterte oppgaver.

 

Instrumentalspill

Tilbud om samspill med organisten fo
r dem som kunne tenke seg å spille solo i en gudstjeneste.  
Det trenges ikke et høyt teknisk nivå. Svært enkel musikk kan anvendes med litt kreativitet.
Akkompagnementet blir det som egner seg best av enten orgel eller flygel v/organisten.
Om det er unge mennesker som spiller piano, kan det bli muligheter for å bruke noe av det
du kan i en gudstjeneste.
En gudstjenesteforsamling er en svært takknemlig gruppe å spille for! 

Kontaktperson: Edward Rogers  -  Mob: 990 18 497  eller
 
rogers@drammen.kirken.no