Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Menighetsråd, ansatte

Konnerud nye kirke 4.06

Konnerud menighet i Drammen


Konnerud kirke (bildet over) som er en arbeidskirke fra 1996. Her har også kirkens lokale stab sitt tilhold. 
I Konnerud kirke er også menighetens barnehage, "Amicus". 
Menigheten har gudstjeneste de fleste av årets søn- og helligdager.

Menigheten betjenes av sokneprest, organist, kateket , menighetspedagog og diakon i fulle stillinger, foruten kirketjener i deltidsstilling. Ansatte

Råd og utvalg

Konnerud gamle kirke 5

Aktuell informasjon om Konnerud menighet
Presentasjonsbrosjyre finner du her. 

   

Skoger prestegjeld består av to sokn: Konnerud og Skoger. Konnerud menighet har 10.000 innbyggere hvorav vel 8000 er medlemmer av Den norske kirke. Det gjør den til Drammens største menighet. Konnerud ligger ca seks km sør for Drammen sentrum og har vært hovedutbyggingsområdet for Drammen i de senere år.

Befolkningen har lav gjennomsnittsalder så innslaget av barn og unge i lokalsamfunnet er stort. Idrettslaget driver godt og det vinterlige løypenettet er godt oppkjørt fra første snøfall. Konnerud er omgitt av flott natur med mye frisk luft. Geografisk ligger vi 200-300 m.o.h.