Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
28.10.2018 11.00 Familiegudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke
04.11.2018 16.00 Allehelgensgudstjeneste i Konnerud gamle kirke Konnerud gamle kirke
11.11.2018 17.00 Fokusgudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke
18.11.2018 11.00 Gudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke
25.11.2018 11.00 Gudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke
02.12.2018 11.00 Familiegudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke
09.12.2018 17.00 Fokusgudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke
16.12.2018 11.00 Gudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke
23.12.2018 11.00 Gudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke
24.12.2018 14.00 Julaftensgudstjeneste Konnerud kirke
24.12.2018 16.00 Julaftensgudstjeneste KOnnerud kirke
25.12.2018 11.00 Høytidsgudstjeneste Konnerud kirke
30.12.2018 11.00 Gudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke
01.01.2019 16.00 Juletrefest Konnerud kirke