Konnerud menighet

Konnerud menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Konnerud

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
25.03.2018 11.00 Palmesøndagsgudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke
29.03.2018 19.00 Skjærtorsdagsgudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke
30.03.2018 11.00 Langfredagsgudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke
01.04.2018 11.00 Høytidsgudstjenete i Konnerud kirke Konnerud kirke
08.04.2018 17.00 Fokusgudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke
15.04.2018 11.00 Familiegudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke
22.04.2018 11.00 Gudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke
29.04.2018 11.00 Gudstjeneste i Konnerud kirke Konnerud kirke