Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Julaftensgudstjeneste i Skoger kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon
Dato / tid: 24.12.2018 kl. 15.00
Sted: Skoger kirke

Julaftensgudstjeneste. Sokneprest Trond Sandhaug. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Skrevet av: Ivar Vik