Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Høytidsgudstjeneste i Skoger kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon
Dato / tid: 01.04.2018 kl. 11.00
Sted: Skoger kirke

Høytidsgudstjeneste v. sokneprest Margrete Schmidt Johansen. 1. Påskedag. Dåp. Nattverd.

Skrevet av: Ivar Vik