Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Kalender


Se flere »

Nyheter


Se flere »
Du er her: Skoger
Navn Funksjon  Telefon Mobil        
Nina Fergestad Menighetspedagog 32989289 97462252 
Margrete Schmidt Johansen Sokneprest 41 25 34 50 
Vidar Kjeksrud Kirketjener 48 95 96 04. 
Victor Riakhin Kantor 32989283 47012366 
Beate Schmidt Diakon 32989285 92250889 
Karin Vaskinn Kateket 32989288 94858792