Skoger menighet

Skoger menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Gramsborgveien 3,
3032 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Skoger

Karin Vaskinn


 

 


 
Navn: Karin Vaskinn
Tittel: Kateket
Adresse
Tlf 32989288
Mobil 94858792
E-post vaskinn@drammen.kirken.no
   

Oppgaver

 

Deltar i følgende grupper:

Råd utvalg Rolle
Gudstjenesteutvalget Medlem